Stichting RBCZ


Shiatsupraktijk San Qi is aangemeld bij de Stichting RBCZ onder registratie-nummer 601465R.

De stichting RBCZ (HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de complementaire gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

HBO-therapeuten

Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Tuchtrecht

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: stichting TCZ (Tuchtrecht voor Therapeuten in de Complementaire Zorg).

 


Shiatsupraktijk San Qi | Mesdagstraat 15, 6921 MR Duiven | Tel: 0316 - 266 222 | Mobiel: 06 - 449 268 11 | info@shiatsupraktijksanqi.nl