header

Polsdiagnostiek


In de Chinese geneeskunde onderscheiden we tal van plaatsen waar de pulsaties van de bloedstroom gevoeld wordt. Traditioneel is echter de pols ter hoogte van de longmeridiaan (radialispols) het meest belangrijke voor de diagnostiek. De polsdiagnostiek is een subtiele techniek en vereist enorm veel aandacht en ervaring om de nodige fijngevoeligheid te ontwikkelen. Supervisie tijdens de opleiding is dan ook noodzakelijk. De polsdiagnose vormt een aanvulling op de al eerder verkregen informatie tijdens het intakegesprek.

Voordelen van de polsdiagnostiek zijn:

  • het kan gebruikt worden bij alle patiënten
  • het meldt soms verstoringen voordat ze manifest zijn
  • het kan gedetailleerde analyses toelaten

Tijdens mijn Tsi-Mo acupunctuuropleiding heb ik geleerd de pols van het paard via de pols van de ruiter te lezen. Wat deze diagnostiek uniek maakt omdat je dan een behandeling op maat kan toepassen.
Zo kun je ook de bron van de blokkade opsporen, licht deze bij de ruiter of bij het paard, of bij allebei.

Polsposities
Bij het palperen van de radialispols maakt men onderscheid in drie posities: - hoofdpositie = Cun positie - middenpositie = Guan positie - voetpositie = Chi positie. Polsposities staan in relatie tot de organen.

Bij de linkerpols voelt men de volgende organen:
Cun = hart/dunne darm Guan = lever/galblaas Chi = nier/Yin

Bij de rechterpols voelt men de volgende organen:
Cun = longen/dikke darm Guan = maag/milt Chi = nier/Yang

Het voelen van de pols
De therapeut plaatst de middelvinger ter hoogte van de Guan positie, de wijsvinger ter hoogte van de Cun positie en de ringvinger op de Chi positie. Eerst tracht men zich een beeld te vormen van de pols in het algemeen. Pas nadien gaat men verschillende posities apart beoordelen.

 


San Qi - Sylcar | Mesdagstraat 15, 6921 MR Duiven | Tel: 0316 - 266 222 | Mobiel: 06 - 449 268 11 | info@shiatsupraktijksanqi.nl