Beroepsvereniging LVNT en FAGT

Klachtafhandeling en geschilleninstantie Quasir en Zorggeschil


De behandelingen worden vergoed door de ziektekostenverzekering. Dit is mogelijk omdat de therapeut is aangesloten bij de Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) en als erkend therapeut geregistreerd staat onder registratienummer 98.165

De therapeut is ook aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT onder registratienummer 12457

Verwijzing van arts/specialist is niet noodzakelijk.

 

Om de praktijklicentie te behouden dienen elk jaar verplichte bij-
en nascholingsdagen te worden gevolgd.

Dit zijn zowel medische-, vakinhoudelijke- en vakoverstijgende scholingsdagen.

 

Voor het afhandelen van klachten is de praktijk aangesloten bij expertisecentrum Quasir en Stichting Zorggeschil

                                                 

                  


Shiatsupraktijk San Qi | Mesdagstraat 15, 6921 MR Duiven | Tel: 0316 - 266 222 | Mobiel: 06 - 449 268 11 | info@shiatsupraktijksanqi.nl