Behandelingen


Eerste behandeling

De eerste behandeling bestaat uit:

 • Intakegesprek waarbij een vragenlijst wordt ingevuld om meer diepgang in het klachtenpatroon te verkrijgen en zal besproken worden, waarbij ook gekeken wordt hoe het verloop van het medische dossier eruit ziet en of er nog lopende onderzoeken gaande zijn. Indien nodig zal er altijd door verwijzing naar de huisarts plaatsvinden.
 • Pols-, tong- en hara (buik) diagnose.
 • Rugdiagnose (back-shu points).
 • Bloeddrukmeting.

Duur van de eerste behandeling is 1½ uur.

Vervolgbehandelingen

Vervolgbehandelingen bestaan uit bijvoorbeeld:

Massage, Moxabehandeling, cupping, gemberkompressen, ademhalingsoefeningen, Do-Inn, Auriculotherapie, voetreflexzone-massage, voedingsadvies en eventueel homeopathie. Dit alles afhankelijk van de gestelde diagnose.

Duur van de vervolgbehandeling is 1 uur.

Diagnostiek

Tijdens het intakegesprek zal er op de volgende wijze diagnose worden gesteld.

1) Polsdiagnose

In de Chinese geneeskunde onderscheiden we tal van plaatsen waar de pulsaties van de bloedstroom gevoeld wordt. Traditioneel is echter de pols ter hoogte van de longmeridiaan (radialispols) het meest belangrijke voor de diagnostiek. De polsdiagnostiek is een subtiele techniek en vereist enorm veel aandacht en ervaring om de nodige fijngevoeligheid te ontwikkelen. Supervisie tijdens de opleiding is dan ook noodzakelijk. De polsdiagnose vormt een aanvulling op de al eerder verkregen informatie tijdens het intakegesprek.

Voordelen van de polsdiagnostiek zijn:

 • het kan gebruikt worden bij alle patiënten
 • het meldt soms verstoringen voordat ze manifest zijn
 • het kan gedetailleerde analyses toelaten

Polsposities
Bij het palperen van de radialispols maakt men onderscheid in drie posities: - hoofdpositie = Cun positie - middenpositie = Guan positie - voetpositie = Chi positie. Polsposities staan in relatie tot de organen.


Bij de linkerpols voelt men de volgende organen:
Cun = hart/dunne darm Guan = lever/galblaas Chi = nier/Yin

Bij de rechterpols voelt men de volgende organen:
Cun = longen/dikke darm Guan = maag/milt Chi = nier/Yang

Het voelen van de pols
De therapeut plaatst de middelvinger ter hoogte van de Guan positie, de wijsvinger ter hoogte van de Cun positie en de ringvinger op de Chi positie. Eerst tracht men zich een beeld te vormen van de pols in het algemeen. Pas nadien gaat men verschillende posities apart beoordelen.

2) Tongdiagnose

Al vroeg in de geschiedenis van de Chinese geneeskunde werd tongdiagnostiek vermeld als een belangrijk onderdeel van de diagnose. In de Nei Tsjing werden voor het eerst tongkenmerken vernoemd met hun klinische betekenis, namelijk de kleuraspecten van het tonglichaam en het beslag waren kenmerken die beoordeeld werden. Hierdoor werden nieuwe relatie tussen de tong en de pathologische veranderingen in het lichaam toegelicht. Later pas kwam de observatie van de vorm van het tonglichaam.

Voordelen van de tongdiagnostiek:

 • De kleur van het tonglichaam geeft altijd de werkelijke toestand van de patiënt aan.
 • Het is de beste maatstaf bij beoordeling van verbetering of verslechtering van de conditie van de patiënt.
 • Kleur geeft informatie over de chronische conditie en beslag van de tong geeft acute problematiek aan.
 • Het is een objectieve methode.
 • Het is relatief gemakkelijk te leren ten opzichte van de polsdiagnose.

3) Haradiagnose

Volgens de Chinese geneeswijze start de energie in de hara (buik). In de hara weerspiegelen zich alle reflexzones van de organen en de daarbij betrokken meridianen.

Door palpatie van de hara is het mogelijk om eerder gevonden blokkades via de pols- en tongdiagnostiek dubbel te checken en te behandelen.

Zo kan het zijn dat, als iemand bijvoorbeeld een tennisarm heeft, die zich voordoet op het traject van de dikke darmmeridiaan, het gebied van de dikke darmreflexzone in de buik gevoelig is. Overigens kan het ook zo zijn dat deze patiënt problemen met zijn stoelgang heeft waardoor er een blokkade in het systeem ontstaat. Een psychische oorzaak hiervan kan zijn dat de patiënt moeite heeft met bepaalde situaties 'los' te laten. In een dergelijk geval krijgt men dus veel informatie over de algehele toestand waarin de patiënt verkeert.

Door de hara te behandelen ontstaat er weer een vrije stroom van energie waardoor zowel het orgaan als de meridiaan gedeblokkeerd wordt en er op psychisch gebied ook wat meer ruimte kan ontstaan.

4) Rugdiagnose - Back-Shu points

Deze blaasmeridiaanpunten hebben een diagnostische waarde omdat we hiermee de conditie van de interne organen kunnen bepalen door gevoeligheid, pijn of hardheid die voelbaar is op deze punten.
Therapeutisch zijn deze punten ook van bijzondere waarde voor de energie en levenskracht. Stimulatie van deze punten verschaft harmonie en energie aan het hele lichaam.

 


Shiatsupraktijk San Qi | Mesdagstraat 15, 6921 MR Duiven | Tel: 0316 - 266 222 | Mobiel: 06 - 449 268 11 | info@shiatsupraktijksanqi.nl